Em nữ sinh hư hỏng Eimi Fukada và người thầy giáo đáng kính. Thanh Phương ý tứ dịch phần hông ra ngoài mép giường trước khi ngồi dậy để tinh trùng của ông Hưng khỏi trào từ trong người cô ra rớt xuống giường. Phim sex Top 1 Cô chợt nhớ là quần áo mình để trong buồng tắm, còn khăn tắm thì ông Hưng lại đang ngồi lên. Cô đành đứng dậy để nguyên trần truồng như vậy đi vội vào trong buồng tắm…