#1 #2

Chỉ cần địt một cái là mọi hiểu lầm đều không còn nữa Shizuku Iori